WAYU046 - Zoe Reijue - Dan De Moon
Release Date: December 18, 2020
Title: Dan De Moon
Artist(s): Zoe Reijue
Catalog: WAYU046
Remixer(s): Saive & Kleiber, Mujia & Tajo, Kon Faber
  • 1). Dan De Moon (Original Mix)
  • 2). Dan De Moon (Saive & Kleiber Remix)
  • 3). Dan De Moon (Mujia & Tajo Remix)
  • 4). Nymphs (Original Mix)
  • 5). Nymphs (Kon Faber Remix)
  • 6). Forties Lamango (Original Mix)

More Releases from WAYU Records

WAYU053 - Y.LOH - Illusione

Illusione

WAYU053
WAYU040 - Ella Wild - Ode to Life

Ode to Life

WAYU040
WAYU036 - Noble Spirits - Gardens of Elah

Gardens of Elah

WAYU036
WAYU030 - Nhii, Pippermint - Feather (The Remixes)

Feather (The Remixes)

WAYU030
WAYU029 - Aetius Boutefoy, Audiotones - Kenya

Kenya

WAYU029
WAYU020 - Geist - Babylon Calling

Babylon Calling

WAYU020