WAYU065 - Turu Anasi - Juraso
Release Date: February 04, 2022
Title: Juraso
Artist(s): Turu Anasi
Catalog: WAYU065
Remixer(s): Zuma Dionys, ÜNAM
  • 1). Juraso (Original Mix)
  • 2). Sloni Ta Bdjoly (Original Mix)
  • 3). Juraso (Zuma Dionys Remix)
  • 4). Sloni Ta Bdjoly (ÜNAM Remix)

More Releases from WAYU Records

WAYU058 - Dan Bay, Max Clouth - Nada Yoga

Nada Yoga

WAYU058
WAYU054 - Hypsidia - <3DAYSOFLOVE

<3DAYSOFLOVE

WAYU054
WAYU046 - Zoe Reijue - Dan De Moon

Dan De Moon

WAYU046
WAYU023 - Mio & his Flute - Tohuwabohu

Tohuwabohu

WAYU023
WAYU021 - Al Lindrum, Alvaro Suarez, Dolph - Co-Laboratory

Co-Laboratory

WAYU021
WAYU006 - MIICHII - Somewhere

Somewhere

WAYU006