.

WAYU Records

Juanma Salinas - Calmo

WAYU003
  1. Juanma Salinas - Calmo (Original Mix)
  2. Juanma Salinas - Naturaleza Viva (Original Mix)
  3. Juanma Salinas - Calmo (Timboletti Remix)
  4. Juanma Salinas - Naturaleza Viva (Luka. Remix)
  5. Juanma Salinas - Naturaleza Viva (San Miguel feat. Mayiia Remix)